Kurzy a školení

Pravidelně pořádáme kurzy a školení zaměřené na kabelážní systémy.

Obsah kurzu je následující :

Strukturované kabelážní systémy

 • obecné definice a popis
 • srovnání existujících systému, stručný popis, srovnání přenosových parametrů, srovnání instalačních technik
 • aplikace na strukturovaných kabelážích

Národní legislativa

 • certifikáty, homologace
 • koncese a oprávnění

Nadnárodní normy

 • americké normy EIA/TIA 568A, TSB36, TSB40, TSB67, TSB72, TSB 75, TSB 95, EIA/TIA 569, EIA/TIA 570A, EIA/TIA 606
 • mezinárodní norma ISO IEC IS 11801
 • evropské normy EN 50173, 50174, 50167, 50168, 50169, 55022, 55024

Sekce kabelážního systému

 • CAMPUS/RISER
 • horizontální
 • pracovní

Základní pojmy

 • UTP, STP, FTP, ISTP
 • AWG
 • EMC

Základní sledované parametry

 • impedance, útlum (Attenuation), zpoždění (Delay), rozdílové zpoždění (Delay Skew), Return Loss, ACR, PS ACR, NEXT, PS NEXT, FEXT, ELFEXT, PS ELFEXT

Definice kategorií dle norem a návrhů norem

 • Cat 3, 4, 5, 5E, 6, 7
 • definice linky Cat 5 a Perform Link a její zapojení dle EIA/TIA 568A a 568B

Horizontální rozvody

 • topologie – fyzická, logická
 • materiály – metalické/optické
 • výpočet
 • návrh

CAMPUS/RISER rozvody

 • topologie – fyzická, logická – vazba na aktivní prvky – Ethernet, Fast Ethernet, GigaEthernet, ATM, TokenRing, FDDI, ArcNet 100Mbit
 • topologie: BUS, STAR, strom (hierarchická STAR), RING, neúplný a úplný polynom
 • návrh
 • výpočet – šířky pásma, Bit Budget, délky segmentů pro metal. a FO
 • materiály – metalické/optické

Pracovní sekce rozvodů

 • topologie – fyzická, logická
 • materiály – metalické/optické
 • výpočet
 • návrh
 • organizace pracovní kabeláže v RACK
 • mechanická odolnost pracovní kabeláže

Metalické kabely

 • typy kabelů – koax, twinax, triax, symetrické párové kabely
 • konstrukce páru – nesvařené a svařené páry, vodič drát/lanko
 • vliv rozpletení párů a ohybu kabelů na přenosové parametry
 • EMC
 • konstrukce kabelu – UTP, STP, FTP, ISTP, centrální element, oddělené uložení párů
 • materiály pláště, vlastnosti a výběr pro různá prostředí, Halogen Free materiály
 • konektory – typy a dělení typů pro drát a lanko
 • PatchCord, Cross PatchCord a jeho značení

Optické kabely

 • princip vedení světla optickým vláknem
 • konstrukce vlákna a typy vláken
 • konstrukce FO kabelů – výběr pro aplikaci (gelové kabely a stoupačky)
 • materiály pláště, vlastnosti a výběr pro různá prostředí, Halogen Free materiály
 • podmínky instalace FO kabelů a povolené ohyby a tahová zatížení
 • konektory
 • PigTail, Jumper
 • techniky přímého konektorování, svařování

DATOVÉ ROZVADĚČE – RACK

 • stojanové
 • nástěnné
 • doplňky
 • návrh osazení rozvaděče a výpočet velikosti
 • komplexní řešení v RACK – FS, TU, aktiv. vrstva LAN, UPS atd.
 • organizace kabeláže v RACK
 • zemnění rozvaděče

Přepěťové ochrany

Doplňkový instalační materiál – závěsy, kabelové chráničky, kotvící materiál

Návrh strukturované kabeláže

 • výpočet toku dat, požadované doby odezvy, šířky pásma pro páteře, zpoždění Bit Budget
 • požadavky na bezpečnost provozu
 • jištění proti poruchám – redundadní trasy
 • návrh topologie
 • návrh umístění a osazení datových rozvaděčů
 • výběr použitých komponent
 • výpočet průřezů kabelových tras
 • volba úložného materiálu (lišty, žlaby, MARS žlaby, trubky, volné uložení, závěsy atd.)
 • kontrola délek segmentů
 • zemnění kabeláže
 • značení kabeláže dle EIA/TIA 606
 • napájecí rozvody v systému
 • SW pro projektování struktur. kabeláží

Závěrečné zkoušky

 • zpracování návrhu jednoduchého projektu strukturované kabeláže
 • závěrečný test