Projekční kancelář

Navrhujeme kompletní datové sítě včetně aktivních a pasivních prvků.

Provádíme od analýzy až po tvorbu projektové dokumentace.

Projektujeme průmyslové, metropolitní i kancelářské sítě.

 

 1. Návrh komunikační infrastruktury

  • systémová analýza:
   • požadavky na bezpečnost a volba přenosových medií
   • požadavky na bezporuchovost systému, redundantní trasy, UPS,generátory, zál. zařízení atd.
   • analýza rozsahu obsluhované datové základny, četnost a počet současných přístupů do hlavních souborů
   • počet současně komunikujících stanic v síti a velikosti přenášených datových bloků
   • analýza systémového i aplikačního SW a jejich vazba na přenosové protokoly, systém obsluhy datových souborů
   • analýza připojení na MAN, WAN, INTERNET, virtuální privátní sítě VPN (nad LAN i WAN)
   • analýza typů paketů na základě rozboru přenosových protokolů
   • analýza současného HW – servery, prac. stanice atd.
   • analýza požadavků na další komunikační technologie – telefonie, interkomy atd.
  • systémový návrh:
   • návrh datové komunikační technologie
   • návrh logické topologie komunikačního systému
   • návrh osazení prvků – HUB,SWITCH, ROUTER, ROUTING SWITCH atd.
   • vyváženost výkonu sítě, serverů, pracovních stanic a výkonová optimalizace jednotlivých prvků systému
  • technický návrh:
   • návrh fyzické topologie komunikačního systému
   • návrh řešení kabelážního systému dle ČSN EN 50173, ISO IEC IS 11801 v souladu s dalšími nadnárodními normami (dle konkrétního technického řešení) – hlavní kriteria – ochrana investic zákazníka a technická vyspělost systému
   • návrh tras kabeláží a výpočet délek segmentů
   • kontrola šířek pásma na páteři pro jednu pracovní stanici
   • kontrola případných kolizních domén a Bit Budget 512 a výpočet doby odezvy systému
   • obecný návrh aktivních prvků
   • silové rozvody pro DR dle ČSN 33 2000-7-707, odstupy datových a silových kabelů dle EN 50174-2
 2. Zpracování technického zadání pro výběrové řízení

  • technické podmínky, definice požadavků a parametrů
  • legislativní požadavky – koncese, certifikáty, prohlášení o shodě atd.
 3. Vyhodnocení technické části nabídek výběrového řízení (provádí se vždy anonymně – bez informací o nabízející firmě)

  • posouzení a srovnání technického řešení jednotlivých nabídek bez závislosti na ceně
  • posouzení poměru cena/výkon u jednotlivých nabídek
 4. Stavební dozor a kordinace dodávek v závislosti na harmonogramu stavby

  • dozor při realizaci systému, kontrola dodržení projektového řešení systému, kontrola dodržení předepsaných materiálů, technologických postupů montáže a kvality prací
  • koordinace dodávek a realizačních prací
  • spolupráce při testování systému
  • spolupráce při převzetí díla
  • spolupráce při přechodu z původního komunikačního systému na nový
  • spolupráce při koordinaci stěhování a přepojování HW prostředků
 5. Cena služeb

  • Výsledná cena je vždy stanovena dohodou mezi partnery tak, aby bylo dosaženo přijatelného stavu pro investora a cena současně pokrývala vzniklé náklady a výkony poskytnuté naší stranou. Cenu samozřejmě ovlivňuje škála využitých služeb a úroveň jejich propracování.