Ultratenké patch cordy

Nerudovské „Kam s ním ?“ platí i pro datové kabely a Patch Cordy

Fenomén současné doby – 4. průmyslová (a kdoví jaká ještě) revoluce, internet věcí a kdoví čeho ještě dalšího regulace, automatizace, robotizace, řídící systémy, přístupové systémy, oko velkého bratra – kamerové systémy, sledovací systémy, konsolidované systémy a mnoho dalších u nichž běžný smrtelník ani netuší, k čemu jsou a co to „sprosté slovo“ v jejich názvu vlastně znamená. Důsledkem je, že počet připojených zařízení k internetu i vnitřním sítím roste takovou rychlostí, že již nemá smysl vypracovávat statistiky řádu tisíců, ale uvádí se v milionech.

To přináší požadavky na větší prostor datových center, serveroven i uzlových datových rozvaděčů. Snaha o zvyšování hustoty osazení datových rozvaděčů použitím HD Patch Panelů 48portů/1U řeší pouze část problémů s místem a navíc generuje problém další. Pokud vytvoříme pro demonstraci problému teoretický model, ve kterém bude v datový rozvaděč 42U plně osazen pouze Patch Panely, tak v standardní hustotě do něj povede 1008 kabelů. Při použití HD Panelů je to dvojnásobek – tedy 2016. Takové osazení datového rozvaděče v praxi bývalo dříve naprostou výjimkou. Dnes se s takovým řešením při použití vertikálních organizerů kabelů a lomených PatchPanelů setkáváme častěji.

Příklad vysoko-hustotního osazení datového rozvaděče

Samozřejmě, že datové kabely rozvodů budovy je nutné umístit do úložného materiálu tras (kabelové i parapetní žlaby, lišty atd.). Náhle vzniká problém s počtem kabelů, kapacitou a velikostí příslušné trasy. Tedy „Kam s ním“.

Pokusme se zamyslet nad alespoň částečným řešením problému. V současné době se naprostá většina kabelážních systémů realizuje v kategorii 6A s šířkou pásma 500MHz, která je určena pro přenos 10GE. Někteří uživatelé ji mají ve stíněném provedení a netuší, jaké problémy jim to pro přenos 10GE přinese. Jiní ji mají v provedení nestíněném a tím naprosté většině přenosových problémů vyhnou. Hlavní problém UTP kabelů Cat.6A, který museli konstruktéři kabelů vyřešit, jsou přeslechy mezi páry sousedních kabelů ve svazku, tzv. Alien přeslechy.

Standardní UTP kabely Cat.6A mají vnější aproximovaný průměr mezi 10 a 11mm. Je to dáno vloženým distančním segmentem, H-křížem, tloušťkou či tvarem pláště nebo jiným technickým opatřením, které má jediný účel – vzdálit kabely od sebe (ve svazku). Tím se sníží právě úroveň Alien přeslechů. Negativní dopad je ovšem na potřebné místo. Z toho důvodu byla vyvinuta konstrukce kabelů, která nepoužívá tato rozměrová řešení, ale využívá tzv. Alien bariéru. Ta na první pohled připomíná stínění, ale je z obou stran nevodivá a nedá se uzemnit. Důsledkem je průměr kabelů cca. 7mm.

Srovnání svazku 50 UTP kabelů UTP Cat.6A ve standardní konstrukci a s Alien barierou.

Rozdíl je viditelný na první pohled.

Nové řešení díky menšímu průměru kabelu i svazku představuje úsporu minimálně 30% potřebného průřezu trasy. To už je natolik významná změna, která může nakonec ovlivnit, zda se kabely do trasy vejdou nebo ne.

Další prostor, kde zápasí s nedostatkem místa především správci sítí, je datový rozvaděč. Je potřeba akceptovat tu skutečnost, že pro Patch Panel 24 portů v Cat.5 i 6, je potřebný organizer kabelů u výšce 2U. Pro Cat.6A větší (3 – 4 U). Do toho vstoupí ještě neustále chybující lidský faktor a rozvaděči jsou osazeny organizéry výšky 1U popř. HD panely 48port/1U. Přepojovací kabely – Patch Cordy – se samozřejmě do organizerů nevejdou.

Výsledek demonstruje tento obrázek  –  situace zcela běžná u mnoha uživatelů.

Řešením je opět použití menších průměrů – ultra tenkých Patch Cordů. Průměr běžných Patch Cordů Cat.5 je 5 až 5,5mm. Cat.6 cca. 6mm a pro Cat.6A až do 7mm. Ultra tenké Patch Cordy se vyrábí v Cat.6 i Cat.6A s průměrem 3,5mm, některé konstrukce i s menším průměrem.

Srovnání kabelů průměru 6mm a 3,5mm.

To představuje významnou úsporu místa – přes 40%. Navíc ochrana Plugu Patch Cordu je záměrně krátká, aby tyto Patch Cordy vyhovovaly i vysoko-hustotním aplikacím.

UTP ultra tenký Patch Cord Cat.6 průměru 3,5mm

Třešničkou na dortu je armovaná verze ultra tenkých Patch Cordů s průměrem 3,8mm, která je vhodná nejen pro průmyslové aplikace, ale i na cesty k notebooku.

UTP armovaný ultra tenký Patch Cord Cat.6A průměru 3,8mm

Představené produkty mohou napomoci s řešením v titulku vzpomenuté otázky „Kam s ním“.